Wie ben ik

Ik ben Leny Heemskerk  geregistreerd psychosociaal therapeut. Ik heb jarenlange werkervaring als ouderbegeleider,  gezinstherapeut en kinder- en jeugdtherapeut. Ooit vertelde iemand me “Je hoeft niet veel te veranderen, enkel iets toe te voegen”. Die uitspraak geeft goed weer hoe ik als gezinstherapeut gepassioneerd aan de slag ga: Zoek uit hoe je met elkaar omgaat, waar je samen in vastloopt. De verandering ligt in de kracht van het gezin om in elkaar te investeren om anders met elkaar om te gaan. Samen in je kracht staan.

Ik heb bij verschillende hulpverleningsinstanties gewerkt: een gezinsvervangend tehuis, Boddaert centrum t/m de GGZ ( geestelijke gezondheidszorg), afdeling Kinderen en Jeugd. Tijdens mijn werk heb ik veel ervaring opgedaan met het begeleiden en behandelen van jongeren, kinderen en gezinnen met verschillende problemen, zoals persoonlijkheidsstoornissen (denk hierbij aan onder meer borderline en angststoornissen), hechtingsstoornissen, adoptieproblemen, sexueel misbruik, opvoedproblemen, echtscheiding-, verslavings- en gedragsproblemen (onder andere ADHD, ASS ).

In 2006 heb ik de praktijk Gezin&co opgericht.

Mijn basisopleidingen zijn HBO Maatschappelijk Werk, de Voortgezette Opleiding Relatie- en Gezinstherapie. Daarna heb ik de Psychotherapie opleiding tot Relatie- en Gezinstherapeut gevolgd en ben ik erkend Systeemtherapeut van de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie). Ik heb de opleiding Psychotherapie met Kinderen en Jeugd gevolgd bij Lieve Cottyn en Mieke Van Daele  aan de Interactie-Academie in Antwerpen. Ik heb verschillende EMDR opleidingen gevolgd. Daarnaast ben ik lid van de NVPA ( beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen en Psychosociaal therapeuten en Agogen). Ik ben ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut.

Beroepscode

Ik werk volgens de beroepscode voor Psychotherapeuten. Deze beroepscode is gebaseerd op integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid.

Wettelijke verplichtingen

Aanvang Psychosociale hulpverlening: Bij de intake wordt u gevraagd naar enkele persoonsgegevens en kennis te nemen van het privacydocument. De algemene voorwaarde bij de behandelovereenkomst krijgt u op schrift mee naar huis.

Voortzetting psychosociale hulpverlening: Hiervoor tekenen wij samen de behandelovereenkomst. U houdt de regie over het aantal sessies.

Onafhankelijke klachtenbehandeling

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling.  Op de website van het NVPA staat de klachtenprocedure toegelicht. Zie ook de folder van de SCAG.