Ouderbegeleiding

Begeleiding van u in uw rol als ouder. Het gaat niet alleen om opvoedadviezen, maar ook om  begeleiding van de emotionele kant ervan, wat de opvoeding bij u losmaakt (bv. veel machteloosheid, onzekerheid of boosheid). We zoeken samen naar manieren om in deze situatie meer ontspannen, evenwichtig en doelgericht te kunnen blijven reageren op de uitdagingen die het opvoeden van kinderen met zich meebrengt. Opvoeden is een groeiproces voor ouder en kind. Waarin je als ouder leert in contact met je kind, waar je kwaliteiten liggen. Het focus in de begeleiding ligt op het verstreken van uw kwaliteiten en het onder controle houden van uw valkuilen.