Kind- en jeugdtherapie

Vaak gaat er veel goed in de opvoeding en persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wanneer ze tegen een knelpunt aanlopen beschikken zij over het algemeen over voldoende vaardigheden om op een adequate wijze te reageren. Soms is de situatie echter te complex of ontbreken de vaardigheden om met zo´n situatie om te gaan. Denk hierbij aan weinig zelfvertrouwen, het verwerken van verlies, veel moeite hebben om je weg te vinden in de omgang met je vader en moeder na de scheiding, weinig sociale vaardigheden tot je beschikking hebben of gevoelens van angst. Ook klachten rondom slapen, eten en leren kunnen voorkomen. Meestal zijn het de ouders, die als eerste contact met mij zoeken.

Na een kort telefonische kennismaking volgt het kennismakingsgesprek.
Het kind of de jongere is daarbij meestal niet aanwezig. Op die manier kunnen de ouders vrijuit praten over hun kind en de problemen en de zorgen die ze hebben, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat hun kind de ouderlijke bezorgdheid verwart met een verwijt aan het adres van het kind. Vervolgens start de intake met het gezin en wordt afgerond met een adviesgesprek waarin gezamenlijk een behandelingsovereenkomst met daarbij het plan van aan pak wordt vastgesteld. Het aantal sessies die hiervoor nodig kunnen zijn wordt in gezamenlijk overleg besproken.

Wanneer wordt gekozen voor kindertherapie volgen na dit gesprek de kindersessies, waarin ik verder in ga op de klacht en de wens van uw kind. Kinderen geven op hun eigen wijze aan op welke manier ze het beste geholpen kunnen worden. Soms met praten, soms al spelenderwijs en pratend over hun dagelijkse leven.