Gezinstherapie

In de gezinstherapie kijk ik samen met u  naar  zaken als hoe jullie als gezin met elkaar omgaan, hoe de communicatie verloopt, hoe de rollen binnen jullie gezin zijn verdeeld, hoe de machtsverhoudingen liggen. Belangrijk is om patronen te herkennen waar jullie last van hebben en deze waar nodig te veranderen. Uw eigen jeugd is soms  (on)bewust van invloed op de manier waarop u zich binnen uw gezin gedraagt. Uw overtuigingen zijn ontstaan door uw levenservaringen. De andere gezinsleden hebben hun eigen ervaringen en overtuigingen. De verschillen kunnen leiden tot onbegrip of  ruzie.

In gezinstherapie kun je leren hoe je anders met elkaar om kunt gaan, hoe je met een nieuw inzicht naar de ander kunt leren kijken, hoe je weer voor jezelf en de anderen kunt zorgen, hoe je beter kunt afstemmen op de behoeften van elkaar. Samen stellen we vast wat jullie nodig hebben, of los kunnen laten, om de energie in het gezin weer te laten stromen. Om weer te genieten van en met elkaar in een ontspannen sfeer.

In overleg stellen we vast of het zinvol is om het hele gezin in de therapie te betrekken, of slechts met enkele leden van het gezin.

Mijn inzet richt zich op het verkrijgen van een beter inzicht in de onderliggende patronen en het ontwikkelen van vaardigheden om daarmee op een adequate wijze om te gaan. Het herstellen van positieve aandacht, maar ook het aanbrengen van begrenzing, structuur en veiligheid zijn zaken die aan de orde kunnen komen. Het is de positieve aandacht, in combinatie met nieuwe omgangsvormen en praktische tips, die het mogelijk maken om als gezin de uitdagingen die opvoeden van kinderen met zich mee brengen, zelf weer aan te kunnen. De gewenste situatie is bereikt wanneer het gezin dit zelf aangeeft en op eigen kracht weer verder kan. Dat punt  wordt meestal bereikt binnen  5 à 10 sessies.